#CONCURSAJAC >>> Ressolució EXPO PREMIS AJAC X

PREMIS AJAC X 2016

CONCURS EXPOSICIÓ PREMIATS AJAC X
El divendres 16 de setembre de 2016, al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, es reuneix el jurat encarregat
de seleccionar la proposta guanyadora del concurs per al disseny de l’exposició itinerant dels premis AJAC X.
El jurat està format per:
– Anna Ramos, directora de la fundació Mies van der Rohe.
– Adelina Casanova, arquitecta especialitzada en museografia.
– Maria Clara Riera, presidenta AJAC.
Acompanyant a l’Anna Ramos, es present a la deliberació en Jordi García, responsable d’exposicions del EUMies
Award. Amb veu però sense vot.
També és present com a secretari del jurat, substituint a l’Erik Herrera, l’Òscar Barrabín. També amb veu però
sense vot.
Un cop analitzades les 7 propostes i després d’un període d’anàlisi, tant individual com col·lectiu, es procedeix a la
deliberació on, de manera unànime, el jurat escull com a proposta guanyadora la proposta titulada:
“RUSC DADANT”
Un cop decidida la proposta guanyadora, el secretari del jurat procedeix a descobrir la identitat dels membres de
l’equip guanyador:
– Jordi Quetglas Campmany, arquitecte
– Alba Sánchez-Fortún Mateu, especialista en comunicació i indústries culturals.
I perquè així consti, signo la present a 20 de setembre de 2016.