METROPOLIS BARCELONA. passat, present i futur de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Del 29 de gener al 25 d’abril a l’edifici de Disseny Hub Barcelona, tindrà lloc l’exposició “Metròpolis Barcelona”, a través de la qual es vol mostrar el territori metropolità de Barcelona projectat des de tres perspectives: el passat, el present i el futur.

Es mostra quina és la situació actual de la Barcelona metropolitana, tractant d’entendre-la com el resultat de la seva transformació urbana en els darrers 40 anys sobre el Pla General Metropolità (PGM) de 1976. En aquest període, el planejament ha consolidat un territori urbanitzat que pot ser explicat com una metròpolis de ciutats diferents que mantenen un caràcter propi però, i que comparteixen molts elements i interessos comuns.

Així mateix, un cop explicat el present com a resultat de la transformacions del passat, l’exposició projectarà la galeria d’oportunitats del futur de la ciutat metropolitana, de cara a la redacció del nou Pla Director Urbanístic (PDU).

Aquesta exposició vol mostrar la Metròpolis Barcelona projectada des de tres perspectives: el passat, el present i el futur. Per fer-ho, el projecte expogràfic s’organitza a través d’un espai central i uns cubicles que ofereixen una visió conjunta dels àmbits i alhora preserven la seva individualitat.

Així mateix, un cop explicat el present com a resultat de la transformacions del passat, l’exposició projectarà la galeria d’oportunitats del futur de la ciutat metropolitana.

Les ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona comparteixen polítiques, infraestructures, relacions i mercats de treball, educació i cultura, habitatge, salut, seguretat, mobilitat, energia i subministraments, etc. La vida ciutadana, arreu del territori, ha esdevingut metropolitana.

L’AMB presenta l’exposició Metròpolis Barcelona, una iniciativa que mostra la realitat d’aquest territori metropolità en tots els seus àmbits. L’exposició complementa el procés de definició del nou Pla Urbanístic Metropolità – PDU.

Dates: 29 de gener a 25 d’abril del 2015