Què és AJAC?

L’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya (AJAC) és la plataforma dels joves arquitectes per sentir i fer-se sentir. Des del seu inici pretén ésser el marc de referència obert per estimular els joves en el camp arquitectònic, professional i cultural.

>>> En l’àmbit arquitectònic, convoca cada dos anys el Premis AJAC per a joves arquitectes amb la voluntat de donar a conèixer els millors treballs dels joves: obres construïdes, projectes no construïts, projectes finals de carrera i treballs d’investigació teòrica en el camp de l’arquitectura. L’AJAC exposa i publica els treballs premiats, organitza conferències i tertúlies amb els arquitectes guanyadors.

>>> En l’àmbit professional, l’AJAC treballa per facilitar els primers passos dels nous arquitectes: proposa a les administracions públiques la convocatòria de concursos per a joves arquitectes, col·labora amb la resta d’agrupacions en la difusió de les múltiples sortides professionals existents i en la formació necessària per a fer-ho. Defensa els interessos dels joves arquitectes “assalariats” o “autònoms-dependents”. També busca incidir en les deficiències detectades en els plans d’estudis de les diferents Escoles d’Arquitectura amb l’objectiu d’adequar la formació dels arquitectes a la realitat professional.

>>> I, en l’àmbit cultural, pretén escoltar i canalitzar les inquietuds dels joves arquitectes, el seu funcionament interactiu permet recollir la màxima varietat d’opinions i generar posteriors debats. Participa i s’implica en la vida ciutadana sempre amb l’objectiu de millorar i fomentar el coneixement de la arquitectura a la societat.Junta AJAC 2023